Portofoliu Construcţii hidroedilitare

Principalele lucrări executate în perioada 2009 - 2013

BENEFICIAR OBIECTUL CONTRACTULUI
Consiliul Local al Comunei Cuza Vodă, Jud. Constanţa Prima înfiinţare reţea apă uzată (canalizare şi staţii de epurare), extindere reţea alimentare apă şi modernizare drumuri comunale
Primăria Comunei Vidra, Jud. Ilfov Canalizare ape menajere şi staţii de epurare

Detalii lucrări

Prima înfiinţare reţea apă uzată (canalizare şi staţii de epurare), extindere reţea alimentare apă şi modernizare drumuri comunale

Canalizare ape menajere şi staţii de epurare